Όροι και Προϋποθέσεις

- Ο Εγγραφόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον οποιοδήποτε έλεγχο για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει στο σύστημα - Στα στοιχεία του εγγραφόμενου θα έχουν πρόσβαση μόνο τα στελέχη και ο φορέας που θα προχωρήσει στον έλεγχο - Τα στοιχεία θα είναι διαφυλαγμένα και θα ο εγγραφόμενος, μπορεί να ζητήσει την οποιαδήποτε στιγμή την διόρθωση των στοιχείων του, την επιβεβαίωση των στοιχείων του, καθώς και την πλήρη διαγραφή του. Διαβάστε περισσότερα για τους Όρους και Προϋποθέσεις

Ετήσια υποχρεωτική συνδρομή

Η εγγραφή συνοδεύετε από μία ετήσια συνδρομή, η οποία χρησιμοποιείται για τρέχοντα έξοδα του φορέα. Το ποσό είναι 00.00€ και πρέπει να εξοφλείτε άμεσα. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής θα εμφανιστή μήνυμα, ολοκλήρωσης με τα τραπεζικά στοιχεία κατάθεσης, καθώς επίσης θα λάβετε και ένα e-mail επιβεβαίωσης με τα τραπεζικά στοιχεία

Loading